Cara Rasulullah Ucapkan Selamat Kepada Pengantin

PalingYess.com -- Salah satu kebiasaan orang Arab pra kedatangan Islam, ketika mengucapkan tahniah kepada pengantin baru, “bilwafa wal banin” (semoga kedua mempelai selalu kompak dan melahirkan anak laki-laki), kita ketahui Arab Jahiliyah lebih mengutamakan anak laki daripada anak perempuan.Namun demikian, Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita sesuatu yang lebih baik dan afdhal.Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila memberi ucapan selamat kepada pengantin baru beliau berkata, “Semoga keberkahan Allah senantiasa menyertaimu dan mengumpulkanmu dalam kebaikan selalu,” (HR. Ahmad dan empat pemilik sunan).Dan dalam riwayat lain, “Dari Aqil bin Abi Thalib RA, bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari Bani Jasyum, maka mereka mengucapkan,با لر فا ء و ا لبنلىنDia berkata, ‘Jangan berkata begitu, tetapi ucapkanlah sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan,ا للهم با ر ك لهم و با ر ك عللىهم(HR. Ibnu Majah).sumber inspiradata.comSumber: Menikmati Hubungan Intim Suami-Istri Menggapai Pernikahan Berkah/Karya: Muhammad Ahmad Kan’an/Penerbit: Pustaka Nawaitu

Artikel PALING YESS Lainnya :

Scroll to top